Erdőlátogatási Tilalom!

A teljes dokumentum a csatolmányok közül tölthető le!

Családok Éve 2018: Februári menetrend

2018. február 12.

Farsangi bál az általános iskolában

2018. február 26.

„Természetesen anyatejjel”

Az egész éves menetrend a csatolmányok közül tölthető le!

Kisebbségek jogainak védelme

Testvérmegyénk, az erdélyi Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba segítségért fordult hozzánk.

Kérem, hogy közösen segítsük az erdélyi magyarokat érdekeik érvényesítésében és minél több szavazat összegyűjtésével járjunk hozzá céljaik eléréséhez!

A kísérőlevél és a hozzátartozó MSP kérdőív a csatolmányok közül tölthető le!

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez Dusnok Község területén.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A fenyőfák aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai Dusnokon:
Január 15.
Január 29.

FBH-NP Nonprofit Kft.

Felhívás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Dusnok településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét az Eljr. rendelkezései és Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.2.) számú önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és
2017. december 15-én 14,00 és 16,00 óra között tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A lakossági fórum helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

A Képviselőtestület zárt ülés keretében elbírálta a 13 db Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot, amelyekből mindegyik A” típusú.
Minden pályázat érvényes volt, a Képviselőtestület mindegyiket támogatta.

A megítélt támogatás átlagos mértéke: 4.154,- Ft/hó.
Összes megítélt támogatás: 54.000,- Ft/hó.

Dusnok, 2017. november 22.

Dr.Bajai Bernadett
jegyző

Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok kiosztása

Tájékoztatom a RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN részesülőket, hogy az Erzsébet utalványok kiosztása 2017. november 23-án (csütörtök) 13-16 óráig, valamint 2017. november 29-én (szerda) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében lesz.

Adóazonosító jelét mindenki hozza magával, mert e nélkül az utalvány nem vehető át!

Aki nem tudja ezen időpontban átvenni az utalványt, az a Polgármesteri Hivatal Pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében (hétfőn 8-12 óráig, 12:30-tól 16 óráig, valamint csütörtökön 8-12 óráig), vagy meghatalmazott útján veheti át.

Dusnok, 2017. november 21.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszere

Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja, melyet a Kbt. 115. § (7) bekezdésére a honlapunkon közzé kell tenni.

A teljes dokumentum a csatolmányok közül tölthető le, illetve a Műszaki leírás az alábbi linken érhető el.

06_Műszaki_ leírás

IV. Tamburafesztivál Dusnokon!

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

A Dusnoki Igazgyöngy és Hagyományőrző Népdalkör a "Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségeiért" dÍját nyerte el 2017. Október 20.-án, Kecskeméten.

A Teljes cikk a csatolmányok közűl tölthető le.

Keresés