Kisebbségek jogainak védelme

Testvérmegyénk, az erdélyi Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba segítségért fordult hozzánk.

Kérem, hogy közösen segítsük az erdélyi magyarokat érdekeik érvényesítésében és minél több szavazat összegyűjtésével járjunk hozzá céljaik eléréséhez!

A kísérőlevél és a hozzátartozó MSP kérdőív a csatolmányok közül tölthető le!

Felhívás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Dusnok településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét az Eljr. rendelkezései és Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.2.) számú önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és
2017. december 15-én 14,00 és 16,00 óra között tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A lakossági fórum helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

A Képviselőtestület zárt ülés keretében elbírálta a 13 db Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot, amelyekből mindegyik A” típusú.
Minden pályázat érvényes volt, a Képviselőtestület mindegyiket támogatta.

A megítélt támogatás átlagos mértéke: 4.154,- Ft/hó.
Összes megítélt támogatás: 54.000,- Ft/hó.

Dusnok, 2017. november 22.

Dr.Bajai Bernadett
jegyző

Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok kiosztása

Tájékoztatom a RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN részesülőket, hogy az Erzsébet utalványok kiosztása 2017. november 23-án (csütörtök) 13-16 óráig, valamint 2017. november 29-én (szerda) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében lesz.

Adóazonosító jelét mindenki hozza magával, mert e nélkül az utalvány nem vehető át!

Aki nem tudja ezen időpontban átvenni az utalványt, az a Polgármesteri Hivatal Pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében (hétfőn 8-12 óráig, 12:30-tól 16 óráig, valamint csütörtökön 8-12 óráig), vagy meghatalmazott útján veheti át.

Dusnok, 2017. november 21.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszere

Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja, melyet a Kbt. 115. § (7) bekezdésére a honlapunkon közzé kell tenni.

A teljes dokumentum a csatolmányok közül tölthető le, illetve a Műszaki leírás az alábbi linken érhető el.

06_Műszaki_ leírás

IV. Tamburafesztivál Dusnokon!

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

A Dusnoki Igazgyöngy és Hagyományőrző Népdalkör a "Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségeiért" dÍját nyerte el 2017. Október 20.-án, Kecskeméten.

A Teljes cikk a csatolmányok közűl tölthető le.

Sakkverseny!

A teljes dokumentum a csatolmányok közül letölthető.

Érdekképviseleti Fórum

2017. október 24-én Érdekképviseleti Fórum lesz a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. További információ az alábbi csatolmányban található.

Amennyiben részt szeretne venni az alábbi linken tud jelentkezni.

JELENTKEZÉS

Szüreti bál és felvonulás!

Keresés