itt van mostHatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke


Szerző: DusnokPH
2011. augusztus. 26.

7/2020. (III.16.) számú rendelet a kiskert programról
Letöltés

 • 7/2020. (III.16.) számú rendelethez tartozó Támogatói szerződés:
  Letöltés

5/2020. (III.13.) számú rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Letöltés

 • 5/2020. (III.13.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
  Letöltés
 • 5/2020. (III.13.) számú rendelethez tartozó indokolás:
  Letöltés

2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet
a közterület használatáról
Letöltés

9/2019. (XII.02.) számú rendelet a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Letöltés

4/2019. (V.27.) számú rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Letöltés

 • 4/2019. (V.27.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
  Letöltés

2/2019. (III.14.) számú rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Letöltés

 • 2/2019. (III.14.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
  Letöltés

7/2018. (V.7.) számú rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Letöltés

 • 7/2018. (V.7.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
  Letöltés

6/2018. (IV.09.) önkormányzati rendeleta közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Letöltés

3/2018. (III.12.) számú rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Letöltés

 • 3/2018. (III.12.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
  Letöltés

15/2017. (XII.28.) számú rendelet Településkép védelméről.
Letöltés

 • 15/2017. (XII.28.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
 • 1. sz. melléklet Letöltés

  2. sz. melléklet Letöltés

  3. sz. melléklet Letöltés

  12/2017 (XI.13.) számú rendelet a szeszes ital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról
  Letöltés

  8/2017. (VI.29.) számú rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról
  Letöltés

  7/2017. (VII.03.) számú rendelet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
  Letöltés

  6/2017. (V.2.) számú rendelet a partneri egyeztetés szabályairól.
  Letöltés

  5/2017. (V.2.) számú rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
  Letöltés

  • 5/2017. (V.2.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
   Letöltés

  3/2017. (II.20.) számú rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
  Letöltés

  • 3/2017. (II.20.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
   Letöltés

  10/2016. (XI.14.) számú rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról.
  Letöltés

  • 6/2016. (V.5.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
   Letöltés

  6/2016. (V.5.) számú rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
  Letöltés

  • 2/2016. (II.29.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
   Letöltés

  2/2016. (II.29.) számú rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
  Letöltés

  23/2015. (XII.30.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról.
  Letöltés

  • 23/2015. (XII.30.) számú rendelethez tartozó 1. sz. melléklet:
   Letöltés
  • 23/2015. (XII.30.) számú rendelethez tartozó 2. sz. melléklet:
   Letöltés

  20/2015. (XI.16.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
  Letöltés

  19/2015. (XI.16.) számú rendelet a szociális ellátásokról
  Letöltés

  17/2015. (XI.16.) számú rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről
  Letöltés

  14/2015. (IX.14.) számú rendelet az intézményi térítési díjak megállapításáról
  Letöltés

  11/2015. (VI.29.) számú rendelet a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
  Letöltés

  • 8/2015. (V.04.) számú rendelethez tartozó mellékletek: Zárszámadás.
   Letöltés

  8/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet
  az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Letöltés

5/2015. (III.3.) számú rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
Letöltés

 • 5/2015. (III.3.) számú rendelethez tartozó mellékletek:
  Letöltés
 • 9/2014. (IV.28.) számú rendelethez tartozó mellékletek: Zárszámadás.
  Letöltés

9/2014. (IV.28.) számú rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Letöltés

8/2014. (III.31.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról.
Letöltés

3/2014. (II.3.) számú rendelet a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről.
Letöltés

17/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelet
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon

kezelésének és hasznosításának feltételeiről.
Letöltés

12/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelet
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
Letöltés

6/2013.(III. 28.) számú rendelet kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
Letöltés

2/2013. (I.30.) számú rendelet az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezéséről.
Letöltés

9/2012. (VI.26.)számú rendelet az önkormányzati vagyonról.
Letöltés

1/2011. (II.21.) számú rendelet a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról.
Letöltés

11/2009. (XI.23.) számú rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről.
Letöltés

6/2007. (X.01.) számú rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárásról.
Letöltés

 • 17/2006. (VIII.14.) számú rendelethez tartozó Település szerkezeti terv a helyi építési szabályokról.
  Letöltés

17/2006. (VIII.14.) számú rendelet a helyi építési szabályokról.
Letöltés

10/2006. (IV.03.) számú rendelet a mezőőri járulékról.
Letöltés

8/2006. (IV.03.) számú rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról.
Letöltés

19/2005. (X.31.) számú rendelet a vásárokról és piacokról.
Letöltés

17/2005. (XI.31.) számú rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.
Letöltés

9/2005. (VI.27.) számú rendelet a közterület használatról.
Letöltés

2/2005. (II.07.) számú rendelet a talajterhelési díjról.
Letöltés

12/2004. (IV.30.) számú rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
Letöltés

12/2003. (X.27.) számú rendelet a dűlőutak használatáról és karbantartásáról.
Letöltés

5/2002. (III. 20.) számú rendelet az avar és kerti hulladékok kezeléséről.
Letöltés

13/2001. (X.31.) sz. Önk. Rendelet Dusnok Önkormányzatának „Környezetvédelmi alap”-járól.
Letöltés

7/2001. (VI. 15.) számú rendelet a parlagfű visszaszorításáról.
Letöltés

15/2000. (X. 20.) számú rendelet a temetőfenntartásról.
Letöltés

13/2000. (VIII. 18.) számú rendelet az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról.
Letöltés

Keresés