Projektazonosító:TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00008
Támogatás aránya: 100%
A projekt záró dátuma: 2021.05.31.
A projekt célja:
Dusnok Község Önkormányzata a helyi piacépülete és a heti piacnak további helyszínt biztosító Dembinszky utca fejlesztésével jelentős lépéseket tesz a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, valamint a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében.
A projekt összköltsége: 44 974 479 Ft

A projekt tartalma:
A projekt során a Község fejleszti a Dusnokon meglévő fedett piacépületet, új üzletek kerülnek kialakításra és megvalósítja a Dembinszky utca térburkolatának készítését, valamint csapadékvíz elvezetési munkáinak ellátását. Továbbá a helyi piactér fejlesztéséhez és az üzletek berendezéséhez kapcsolódóan eszközbeszerzést is tartalmaz a projekt. A község Önkormányzata a jelenleg is fedett piaci elárusító helyekkel beépített telken (1160 hrsz) fedett, zárt üzletek kialakítását tűzte ki célul. Az épületben a már működő dohánybolt mellett két új üzlet létesül, egy húsüzlet valamint egy a helyi termékeket árusító bolt. Az épületegységben a szükséges szociális épületegység wc blokokkal, akadálymentes wc-vel rendelkezésre áll. Az egyik üzlet egy tervezett húsbolt, amelyben mindig friss húsalapanyagok kaphatóak majd, valamint az eladótér egyik szegletében helyben sütött friss pecsenye (kolbász, hurka) is fogyasztható lesz. Ehhez egy kisebb raktárépület is kapcsolódik hűtőkamrával, mosogatóval. A másik tervezett üzlet helyi termékek elárusító helyeként szolgál majd, így helyi szőttesek, mezőgazdasági termékek, szárított zöldségek, befőzött termékek, méz, stb. kap helyet a polcokon. Az épület teljes fizikai akadálymentesítéssel valósul meg, kapcsolódó térburkolatokkal, kerékpártárolókkal. A meglévő Piacteret Dusnok Község Önkormányzata szeretné bővíteni, melynek helye a jelenleg is a heti piac széleskörű lebonyolításába bevont Dembinszky utca lenne. A projekt előkészítése keretében elkészült az utca térburkolat készítésének és csapadékvíz elvezetésének tanulmányterve: A meglévő csapadékvíz csatorna jelenlegi állapota - Jelenleg a területen nyílt csapadékvíz elvezető rendszer van kiépítve. Mivel az Önkormányzat terve, hogy az utca térburkolattal legyen beborítva, ezért a nyílt csapadékvíz elvezető árkok helyett rácsos mederburkoló elemeket kell beépíteni. Érintett területek - A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna, a térkövezés és az aszfalt réteg felhordása a meglévő útburkolatra a Dembinszky utcának (1150 hrsz) a Köztársaság útja és a Hunyadi utca közötti szakasza érintett. Csapadékvíz elvezető csatorna vonalvezetése - A tervezett csapadékvíz elvezető csatornát a részletes helyszínrajzon látható nyomvonalra került tervezésre. A csapadékvíz elvezetést U 40/40/200 típusú ráccsal lefedett mederburkoló elemmel tervezik kialakítani. A tervezett elemek a Köztársaság útján és a Hunyadi utcában lévő meglévő nyílt árkokba csatlakoznak és vezetik az összegyűjtött csapadékvizeket. Tervezett burkolat kialakítás - A mellékelt helyszínrajzon láthatóak a tervezett burkolat kialakítások. A meglévő útburkolatra egy 5 cm vastag aszfalt réteg, míg az útburkolat és a járda közé az utca mindkét oldalára egy 1,2 m széles zöld sávot kerül, valamint a fenn maradó területet térkővel tervezzük beborítani. Tervezett burkolat főbb paraméterei - A tervezett útburkolat ráaszfaltozás (+ 5 cm vastagságban) felülete: 343 m2; a tervezett térkő borítás felülete: 384 m2.
A projekt várható eredménye:
Megvalósításával hozzájárul a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítása, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez.
A projekt záró sajtóközleménye az alábbi linken érhető el:

   Dusnok TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00008