Projketazonosító: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00008
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2019.12.31.
A projekt célja: A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. emográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi összetartozáshoz, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá.
A projekt tartalma: A projekt során teljes vezeték és világítás csere, terasz lefedése, eszközbeszerzés, szabadtéri zuhany kialakítása, gyermekpancsoló felállítása, konyhai tárgyak beszerzése valósul meg.
A projekt várható eredménye: A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.
A projekt záró sajtóközleménye az alábbi linken érhető el:
Sajtóközlemény

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00008 Dusnoki Óvoda és Minibölcsőde fejlesztése