Közérdekű adatok listája

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámoló.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásokra vonatkozó adatok.
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok.
4. Gazdálkodással összefüggő szerződések
JETA pályázatok
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
8. Közbeszerzési információk