Önkormányzat

Polgármester: Mindszenti István

Alpolgármester: Marcsányi István

Képviselők:

Dr. Bajusz István

Gorbay - Nagy Tihamér

Lehr - Juhász Mónika

Mihalik Gábor

Vincze János

Bizottságok:

Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

Elnök: Vincze János

Elnökhelyettes: Dr. Bajusz István

Külső tag: Pécsi József

Feladatai:

- Település vállalkozásainak segítése, támogatási lehetőségek felmérése.
- Vállalkozásokat érintő helyi rendeletek előkészítése, javaslattétel.
- Mezőgazdaság vonatkozásában piackeresés segítése.
- Az elkerülő út és az iparterület megvalósításának ösztönzése.
- Hosszútávú stratégia kialakítása a munkahelyteremtés elősegítésére Dusnok földrajzi adottságainak megfelelően.
- Földutak állagának helyzetfelmérése, értékelése, az árkok és a telekhatárok felmérésének ösztönzése, az ehhez szükséges feladatok figyelemmel kísérése.
- Dusnokon működő és élő szakmák megismertetése a tanuló ifjúsággal.
- Környezetvédelmi terv kidolgozásában való részvétel.
- Az aktuális önkormányzati közbeszerzések ismertetése a helyi vállalkozókkal.
- A községet érintő állami beruházásokkal kapcsolatos lehetőségek kiaknázásának elősegítése.
- Mezőgazdasággal és környezetvédelemmel kapcsolatos helyi rendelet-tervezetek véleményezése, előkészítés során javaslattétel.

Humán Bizottság

Elnök: Lehr - Juhász Mónika

Elnökhelyettes: Gorbay - Nagy Tihamér

Külső tag: Kiss - Bényi Emese

Feladatai:

- Ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák előzetes megtárgyalása.
- Részvétel az ifjúsági, oktatási, művelődési, sport témájú beszámolók előterjesztésének előkészítésében.
- Óvodai, bölcsődei, általános iskolai nevelő- oktató munka figyelemmel kísérése.
- Intézményvezetői pályázatok véleményezése.
- A település kulturális életének figyelemmel kísérése.
- Javaslattétel a tömeg- és diáksport fejlesztésére, a község lakosságának egészséges életmódra nevelésére, valamint a versenysport támogatására.
- Sportversenyek, községi rendezvények előkészítésében aktív közreműködés.
- A település orvosaival való kapcsolattartás, a háziorvosi ellátottság biztosításával kapcsolatos ügyek intézése.
- A túlzott gyógyszerfogyasztás káros következményeire való felhívás.
- Mozgásszegény életmódon való változtatás (séták, kocogás, futások szervezése).
- Magányosság és lelki egészség érdekében különböző foglalkozások bevezetése (Kertbarátok köre, olvasókör, kézimunkázás).
- Különböző szűrővizsgálatok megszervezése, együttműködés az EFI-vel.
- Részvétel a Virágos Magyarországért Programmal, Legszebb Konyhakert Programmal kapcsolatos feladatok ellátásában.
- Magyar Zarándokúttal kapcsolatos feladatok ellátása.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Gorbay - Nagy Tihamér

Elnökhelyettes: Mihalik Gábor

Tag: Dr. Bajusz István

Feladatai:

- Önkormányzati tisztségviselők választásának lebonyolítása, ügyrendi kérdések elbírálása
- Titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági feladatok ellátása
- Önkormányzati rendeletek előkészítésében, felülvizsgálatában való közreműködés
- Összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos eljárás
- Vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, ellenőrzése
- Javaslattétel polgármester jutalmazására, illetményének megállapítására, módosítására
- Javaslattétel az alpolgármester tiszteletdíjára, módosítására
- A költségvetéssel kapcsolatos beszámolók, rendelettervezetek véleményezése
- A költségvetési bevételek, az önkormányzati vagyon alakulásának figyelemmel kísérése, az előidéző okok feltárása
- A hitelfelvétel indokainak, gazdasági megalapozottságának vizsgálata, a pénzkezelési szabályzat megtartásának, valamint a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének esetleges ellenőrzése.
- Licit útján történő ingatlanértékesítés esetén a pályázat kiírása, licittárgyalás lefolytatása.
- Nemzetiségi ügyek.

Nemzetiségi Önkormányzat

Dusnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Lakatos Andrea

Elnökhelyettes: Ötvösné Almási Anita

Képviselő: Váradi Alexandra

Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Pozsonyi Dávid

Elnökhelyettes: Szőgyi László

Képviselő: Gohér Miklósné

Képviselő: Marcsányi István

Képviselő: Tamaskó Péterné

Dusnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Juhász - Nagy Mihályné

Elnökhelyettes: Bolvári Vinter Márta

Képviselő: Walter János