Közérdekű adatok listája

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatokat ellátó szerv az egyik szerződő fél

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat
Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének szabályzata
Információbiztonsági felelős, adatvédelmi tisztviselő
Informatikai Biztonsági Szabályzat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó szervezetszabályozó eszközök.
Képviselőtestület SZMSZ
Dusnoki Polgármesteri Hivatal SZMSZ szervezeti ábrával
Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzat
Jogszabályok listája
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változások.
Hatósági statisztika 2020. I. félév (államigazgatás)
Hatósági statisztika 2020. I. félév (önkormányzat)
Tájékoztató a személyi adat és lakcímnyilvántartásról

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítás, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

4. Ügyfélfogadási rend

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámoló.

2013

4-2013. 2012. évi zárszámadás

Gazdálkodási adatok

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásokra vonatkozó adatok.
Támogatások 2016.év
Támogatások 2017.év
Támogatások 2018.év
Támogatások 2019.év
Támogatások 2020.év

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámoló.

2011

2-2011. 2011. évi költségvetés

7-2011. 2010. évi zárszámadás

2012

1-2012. 2012. évi költségvetés

6-2012. 2011. évi zárszámadás

2013

5-2013. 2013. évi költgségvetés

4-2013. 2012. évi zárszámadás

2014

5-2014. 2014. évi költségvetés

9-2014. 2013. évi zárszámadás

2015

5-2015. 2015. évi költségvetés

8-2015. 2014. évi zárszámadás

2016

2-2016. 2016. évi költségvetés

6-2016. 2015. évi zárszámadás

2017

3-2017. 2017. évi költségvetés

5-2017. 2016. évi zárszámadás

2018

3-2018. 2018. évi költségvetés

7-2018. 2017.évi zárszámadás

2019

2-2019. 2019. évi költségvetés

4-2019. 2018.évi zárszámadás

2020

5-2020. 2020. évi költségvetés

8-2020. 2019.évi zárszámadás