Közérdekű adatok listája

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó szervezetszabályozó eszközök.
4. Önkormányzati hatósági ügyek
Adózással kapcsolatos ügyek
Anyakönyvi ügyek
Kereskedelmi ügyek
Szociális Ellátások
5. Közszolgáltatások
I. Humán szolgáltatások
II. Településüzemeltetés, kommunális szolgáltatások
6. Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartása
8-9. Döntés-előkészítés, döntéshozatal, ülések, rendeletek
Képviselő-testületi ülések
2019. 10. 30. Alakuló ülés
Előterjesztések
2019. 11.26. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2019. 12. 20. Falugyűlés
2019. 12. 20. Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 01. 29. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2020. 02. 12. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 02. 25. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 03. 13. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 07. 02. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 07. 29. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 08. 18. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 09. 23. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
2020. 10. 14. Rendkívüli képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
Képviselőtestületi ülések
2019. 11.26. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztések
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülések
2019. november 26. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülés
2020. 02. 12. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülés
2020. 03. 13. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülés
Előterjesztések
2020. 07. 02. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülés
Előterjesztések
2020. 09. 23. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülés
Rendeletek
Helyi építési szabályzat
Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változások.